Oči jsou určitě to nejcennější, co vlastníme. Až osmdesát procent veškerých informací v naší paměti jsme zaznamenali pomocí zraku a bez daru vidění by byl náš život podstatně ochuzen.